دیکشنری تخصصی | معادل انگلیسی گری وک فلدسپاتی الف) گری وکی که بوسیله

گری وک فلدسپاتی الف) گری وکی که بوسیله مواد ناپایدار فراوان تشخیص داده می شود بالاخص ، ماسه سنگی که عموماً حاوی کمتر از 75% کوارتز و چرت و 15 تا 75 درصد خمیره رس آواری است و دارای دانه های فلدسپات (عمدتاً پلاژیوکلاز سدیم ...

انواع فلدسپاتها و کاربرد آنها در صنعت سرامیک

از فلدسپات سدیک به سبب این که دمای ذوب پایین (cْ 115) چسبندگی مکم و سایر موارد در تهیه انواع لباسها و شیشه استفاده می‌کنند، حال آنکه فلدسپات پتاسیک در اکثر موارد به عنوان کمک ذوب و ماده اصلی ...

شیلی که بوسیله محتوای فلدسپات بیش از

شیل فلدسپاتی شیلی که بوسیله محتوای فلدسپات بیش از 10% در اندازه سیلت و خمیره ریزتری از کانی های رسی کائولپنیتی تشخیص داده می شود و معمولاً همراه آرکوز است و نشان دهنده حذف مواد ریزتر از آوار آرکوزی درشت می‌باشد ...

معادل انگلیسی ماسه سنگ فلدسپاتی ماسه سنگ غنی از فلدسپات بالاخص ، ماسه

ماسه سنگ فلدسپاتی ماسه سنگ غنی از فلدسپات بالاخص ، ماسه سنگی که از نظر ترکیب حد واسط بین ماسه سنگ آرکوزی و ماسه سنگ کوارتزی است و حاوی 20-10% فلدسپات و کمتر از 20% خمیده ای از رس ، سری سیت و کلریت می باشد (پتی جان ، 1949) پتی جان ...

دیکشنری تخصصی | معادل انگلیسی وک فلدسپاتی ماسه سنگی که حاوی کوارتز

وک فلدسپاتی ماسه سنگی که حاوی کوارتز ، چرت و کوارتزیت فراوان ، بیش از 10% خمیره آرژیلی و 25%-10 فلدسپات (خصوصاً پلاژیوکلاز سدیم دار) است و بوسیله فراوانی مواد ناپایداری تشخیص داده می شود که در آنها ، دانه های فلدسپات بیشتر از ...

معنی arkosic sand stone

زمين شناسی. arkosic sand stone. ماسه سنگ آرکوزی. ماسه سنگی با مقادیر قابل توجه فلدسپات ، مانند ماسه سنگ حاوی کانی هایی مشتق شده از سنگهای کوارتز فلدسپاتی (گرانیت ، گرانودیوریت و گنایس) یا از سنگهای ...

دیکشنری تخصصی | معادل انگلیسی ساب گری وک فلدسپاتی اصطلاحی که توسط فولک

ساب گری وک فلدسپاتی اصطلاحی که توسط فولک (1954) برای ماسه سنگی استفاده شد که از مقادیر تقریباً برابر خرده سنگ از منشاء های آذرین و دگرگونی ساخته شده است؛ بالاخص ، ماسه سنگی که حاوی 25-10% فلدسپات و خرده سنگ آذرین ، 25-10% انواع ...

فلدسپات و کاربردهای آن | کیمیا پارس شایانکار

فلدسپات‌ها 50 درصد سیلیکات‌های جامد زمین، 60 درصد کانی‌های سنگهای آذرین درونی، 30 درصد کانیهای سنگهای دگرگونی و 11 درصد کانی‌های ماسه سنگها را تشکیل می دهند. فلدسپاتهای پلاژیوکلاز سدیم دار مثل آلبیت و الیگوکلاز در سنگهای آذرین درونی با …

معنی quartz wacke

گری وک فلدسپاتی الف) گری وکی که بوسیله مواد ناپایدار فراوان تشخیص داده می شود بالاخص ، ماسه سنگی که عموماً حاوی کمتر از 75% کوارتز و چرت و 15 تا 75 درصد خمیره رس آواری است و دارای دانه های فلدسپات (عمدتاً پلاژیوکلاز سدیم دار ...

معنی feldspathic litharenite

ماسه سنگ سنگ دار فلدسپاتی الف) اصطلاحی که توسط مک براید (1963) برای لیت آرنایتی استفاده شد که حاوی مقادیر قابل ملاحظه ای فلدسپات است بالاخص ، ماسه سنگی که حاوی 10-50 درصد فلدسپات ، 25-90 درصد خرده سنگ ریزدانه و 0-65 درصد کوارتز ...

معادل انگلیسی ماسه سنگ سنگ دار فلدسپاتی الف) اصطلاحی که توسط مک براید

ماسه سنگ سنگ دار فلدسپاتی الف) اصطلاحی که توسط مک براید (1963) برای لیت آرنایتی استفاده شد که حاوی مقادیر قابل ملاحظه ای فلدسپات است بالاخص ، ماسه سنگی که حاوی 10-50 درصد فلدسپات ، 25-90 درصد خرده سنگ ریزدانه و 0-65 درصد کوارتز ...

دیکشنری تخصصی | معادل انگلیسی ماسه رسی آرکوزی ماسه سنگی که حاوی کوارتز

ماسه رسی آرکوزی ماسه سنگی که حاوی کوارتز فراوان ، چرت و کوارتزیت است و بیش از 10% ماتریکس رسی و بیش از 25% فلدسپات (عموما انواع فلدسپات سدیمی و پتاسیمی) دارد و توسط فراوانی در مواد ناپایدار که در آن دانه های فلدسپات بیش از ...

معادل انگلیسی کوارتزیت فلدسپاتی الف) اصطلاحی که توسط هوبرت (1960) برای

کوارتزیت فلدسپاتی الف) اصطلاحی که توسط هوبرت (1960) برای ماسه سنگی استفاده شد که حاوی 95-70% کوارتز ، چرت و کوارتزیت دگرگونی ، 15-5% انواع فلدسپاتها و خرده سنگ بلورین فلدسپاتی و 15-5% انواع میکا و خرده سنگ دگرگونی میکادار می ...

دیکشنری تخصصی | معادل انگلیسی وک کوارتزی

وک کوارتزی - ماسه‌سنگ معمولاً ریزدانه خاکستری تا میشی ، تقریباً خوب جورشده دارای بیش از 90 درصد کوارتز و چرت و بیش از 10 درصد خمیره رسی (به میزان زیاد سریسیت و کلریت) ، کمتر از 10 درصد فلدسپات و کمتر از 10درصد خرده سنگ (مقداری ...

دیکشنری تخصصی | معنی feldspathic shale به فارسی | ترجمه البرز

شیل فلدسپاتی شیلی که بوسیله محتوای فلدسپات بیش از 10% در اندازه سیلت و خمیره ریزتری از کانی های رسی کائولپنیتی تشخیص داده می شود و معمولاً همراه آرکوز است و نشان دهنده حذف مواد ریزتر از آوار آرکوزی درشت می‌باشد ...

فلدسپات چیست؟ انواع و کاربرد آن | تجارتگرام

انواع فلدسپات و کاربرد آن. انواع فلدسپات عبارتند از: فلدسپات سدیک-پتاسیک. فلدسپات سدیک-کلاسیک (پلاژیوکلازها) فلدسپات پتاسیم-باریم. فلدسپات ها از نظر کاربرد، گستره وسیعی را شامل می شوند که در ...

دیکشنری تخصصی | معنی feldspathic …

گری وک فلدسپاتی الف) گری وکی که بوسیله مواد ناپایدار فراوان تشخیص داده می شود بالاخص ، ماسه سنگی که عموماً حاوی کمتر از 75% کوارتز و چرت و 15 تا 75 درصد خمیره رس آواری است و دارای دانه های فلدسپات (عمدتاً پلاژیوکلاز سدیم دار ...

معادل انگلیسی وک سنگی ساب فلدسپاتی وک سنگی که حاوی کمتر از 15% فلدسپات

ماسه رسی خاکستری آرکوزی ماسه رسی خاکستری که با مواد ناپایدار فراوان تشخیص داده می شود؛ خصوصا ماسه سنگی که بیشتر حاوی دانه های فلدسپات است تا قطعات سنگی ریزدانه محتوای فلدسپات بیش از25% است (williams ، 1954 – p 294 و همکاران)

معنی arkosic graywacke

ماسه رسی خاکستری آرکوزی ماسه رسی خاکستری که با مواد ناپایدار فراوان تشخیص داده می شود؛ خصوصا ماسه سنگی که بیشتر حاوی دانه های فلدسپات است تا قطعات سنگی ریزدانه محتوای فلدسپات بیش از25% است (williams ، 1954 – p 294 و همکاران)

طرح تولید شن و ماسه | تی توجیهی

شن و ماسه برای کارهای ساختمانی به دو گونه تقسیم می شود : 1. شن و ماسه حاصل از شن و ماسه طبیعی. هر سال پس از فصل بارندگی و طغيان رودخانه ها مقدار زيادی شن و ماسه در بستر رودخانه باقی می ماند که پس از ...

OUR NEWSLETTER

join our newsletter

Subscribe to the Puik Store mailing list to receive updates on new arrivals, special offers
and other discount information.